STICHTING KERALA

HULP VAN DEUR TOT DEUR

Stichting Kerala

Stichting Kerala biedt rechtstreeks hulp aan mensen en organisaties in India die zich bezig houden met de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap. Daaronder vallen ook activiteiten die rechtstreeks of zijdelings verband houden of ondersteunend kunnen zijn, bijvoorbeeld hulp aan ouderorganisaties.

Sinds de tsunami van 2004 houdt Stichting Kerala zich ook bezig met primaire levensbehoeften zoals schoon drinkwater, toiletten met bezinkputten en onderwijs in de deelstaat Andhra Pradesh (A.P.).

Sinds 2009 is de Stichting ook gestart om eenvoudige huizen te bouwen voor de bewoners van sloppenwijken in de regio Guntur (A.P.).

De Stichting stuurt elk jaar in het voorjaar en in het najaar een Nieuwsbrief aan belangstellenden, waarin de laatste ontwikkelingen, acties en stand van zaken beschreven staan.

Ieder jaar in januari/februari bezoekt het bestuur met enkele ambassadeurs de projecten voor voortgang en support.

Resultaten tot 2013 zijn o.a.:

-
Dagcentrum in Kanjirikkappally en Trivandrum
- Vervoersvoorziening in Kanjirikkappally, Aluva en Guntur
- Gezinsvervangend tehuis in Kanjirikkappally
- Warmwatervoorziening in dagcentrum Cochin
- School voor verstandelijk gehandicapten in Erumely
- Bouw basisschool in Thekkallapadu
- Bouw 21 vissersboten na de tsunami in het district Guntur
- Ondersteuning oprichting oudervereniging en scholing ouders
- Bouw van fysiotherapiecentrum in Kanjirikkappally
- Bouw 20 waterputten in Nallapadu, Mellavagu, Thurakapalem en Kanaparru
- Bouw van school/dagcentrum in Anakkara
- Bouw school voor voortgezet onderwijs in Attaluru
- Bouw dagcentrum / school in Denduluru
- Bouw basisschool in Thummapudi
- Bouw basisschool in Selapadu
- Bouw eenvoudige woningen voor landarbeiders
- Diverse Vrouwenprojecten met scholing in Eluru en uitbreiding in de regio A.P.

Start 2013: bouw drinkwatervoorziening in Chiluvuru en uitbreiding dorpsschool in Perecherla.

Naast het bouwen van voorzieningen geeft de Stichting ook ondersteuning en support aan ontwikkelingen en stelt in overleg met de lokale partners prioriteiten vast.
Tevens worden materialen voor fysiotherapie, speelmaterialen, ontwikkelingsmateriaal en lesmateriaal overgedragen.

Naast donaties en acties worden middels de verkoop van in India aangeschafte producten in Nederland, verdere inkomsten gegenereerd.

Realiseren van kleinschalige projecten is de kracht van de stichting en we zijn er trots op dat 99,6 % van onze inkomsten onder eigen toezicht ter plekke besteed wordt.
Uw hulp gaat dus van deur tot deur!


Steeds meer mensen ondersteunen de activiteiten van de Stichting Kerala middels een financiële bijdrage. Ook uw gift is zeer welkom.

Uw bijdrage kunt u overmaken op:
rekening NL35 RABO 01127.92.480
t.n.v. Stichting Kerala

Voor meer informatie kunt u onze website raadplegen: www.stichtingkerala.nl

De stichting is ingeschreven in de Kamer van Koophandel Rivierenland.

De belastingdienst heeft de stichting voor onbepaalde tijd aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Wellicht weet u dat schenkingen, hetzij eenmalig hetzij meerjarig, u fiscale voordelen kunnen bieden.

Wilt u meer weten over onze Stichting dan kunt u informatie krijgen bij de bestuursleden:
Mw. M. van Beurden te Wateringen
Mw. J. van Krieken te Ede
Dhr. T. Sijbers te Druten

Directe informatie is te verkrijgen bij de voorzitter van de Stichting:
Theo Sijbers
Adres: Parkweg 20
6651 CE Druten
Tel: 0487-513670
Email: tsijbers@planet.nl