De lijst van de gerealiseerde projecten is dankzij de medewerking van velen toch behoorlijk gegroeid. Ons jaargemiddelde is inmiddels gestegen naar bijna € 47.000, waarbij opgemerkt dient te worden, dat vanaf 2005 jaarlijks meer dan € 50.000 bijeen gebracht wordt.

Om al deze projecten te kunnen realiseren was er veel geld nodig. Naamsbekendheid en draagvlak creëren zijn daarbij belangrijk. Maar natuurlijk is het aller belangrijkste dat de donateurs vertrouwen kunnen hebben in de stichting en het daadwerkelijk bereiken van de doelstelling.

De gelden zijn geschonken door vele kleine en grote giften zoals van al dan niet vaste donateurs;
* service clubs zoals de Lions en de Rotary, business club West Maas en Waal;
* Cordaid, N.C.D.O. en Impulsis;
* Toverbaltheater, sponsoracties basisschool Jacinta (Waspik), Agora theater, Antoniusschool De Vecht (Terwolde), Martinusschool (Twello), basisschool
De Nieuwe Weg (Poeldijk), openbare basisschool Culemborg;
* stichting Edka, stichting Bisschop Bekkers, stichting Pastoor Herzberg, Paul Tensen
stichting, stichting vrienden Boldershof, stichting Miva;
* opbrengst verkoop Indiase producten;
* giften bij bijzondere levensmomenten zoals huwelijk – begrafenis – pensionering –
dienst/ambtsjubileum, Dhr. Ruitenberg, Pastor Boogers, Dhr. Bekkers, fam. De Groodt en fam. Murman, fam. Verbruggen;
* lokale Rode Kruis, stichting Wychen helpt, gemeente Voorst, Rabobank, dorpentocht Ewijk;
* zusters Dochters der Wijsheid, congregatie priesters van het H. Sacrament,
broeders H. Jozef, Deutsche mission, Parochie Buren/Geldermalsen/Culemborg en Parochie Laurentius te Voorschoten;
* zeilclub Boldershof, H.T.M. Holding, autobedrijf van der Wielen,
Bram en Thijs Op het Roodt bridgedrive Reuver, woninginrichter J. de Vries, oudervereniging Boldershof, Motrac transport.


Daarnaast zijn er onze ambassadeurs Mevr. Van Beurden (tevens bestuurslid) en
Mevr. G. Sijbers die jaarlijks met hun achterban de nodige gelden weten in te zamelen.
Verder hebben we nog onze vaste donateurs wiens giften notariëel zijn vastgelegd, zoals fam. Schreel, fam. Wouters en fam. Jaarsveld.