Gerealiseerde Projecten
Wat wij hen te bieden hebben, is kennis omtrent de zorg, ontwikkelingslesmateriaal, hulpmiddelen en natuurlijk geld. De afgelopen jaren hebben we op verschillende plaatsen conform onze doelstelling een bijdrage geleverd om de zorg verder te ontwikkelen.
Ook hebben we na de tsunami enkele projecten gerealiseerd, zoals de bouw van een basisschool, het schenken van vissersboten, netten en de bouw van waterputten.

Onderstaand leest u een aantal projecten.

Buiten de stad Cochin (Kochi) in het dorpje Kanjirikkapilly is een dagcentrum gerealiseerd, waar dagelijks 125 mensen dagopvang en werk geboden kan worden. Dit centrum, genaamd Mithram is door de ouders uit de “betere klasse” opgericht. Zij kochten de grond en wij hebben samen met hen een dagcentrum gebouwd dat sinds oktober 1999 in gebruik is. Ook zijn er twee gezinsvervangende tehuizen gebouwd. Een voor meisjes en een voor jongens. Daarnaast waren we in de gelegenheid een autobus te kopen. Het geheel is gefinancierd door diverse giften uit Nederland.Hierna is er een huis gebouwd en konden we een autobus te kopen. Het huis en de bus zijn volledig gefinancierd uit diverse giften vanuit Nederland. Buiten de stad Trivandrum is een boerderijproject gestart. Hier leren mensen hoe zij op het land kunnen werken en zo een bijdrage kunnen leveren in hun dagelijks onderhoud. Ze leren hoe met dieren om te gaan, bananenbomen en ananasstruiken te verzorgen en hoe eenvoudige huishoudelijke werkzaamheden verricht moeten worden. Ook hier is een belangrijke donatie gedaan.
In de stad hebben we een dagcentrum gebouwd. Middels een speciale kerkelijke donatie werd er geld verzonden om personele huisvesting te realiseren.
Kleinere giften en goederen zijn verzameld en verzonden in de vorm van rolstoelen, looprekken, krukken, ontwikkelingsmariaal, spelmateriaal en natuurlijk geld. In de stad Guntur hebben we ondersteuning kunnen geven om dagcentrum Manovikas Kendra te starten. De kinderen worden onder andere met een door ons geschonken autoriksja opgehaald en weer thuisgebracht. In Fort Kochi hebben we Cottolengo school voorzien van warm water. Het water wordt nu verwarmd door zonnepanelen. Buiten de primaire doelstelling van de stichting hebben we na de tsunami van Kerstmis 2004 in Thekkalapadu een nieuwe basisschool voor ongeveer 75 kinderen gebouwd. Het dorpje en de school zijn in 1990 ook getroffen door een cycloon. In het dorpje Nazatpatnam hebben we 21 vissersboten met netten geschonken aan gezinnen. De oudervereniging Care 10, die in 2005 gestart is om elkaar tot steun te zijn om hun gehandicapte kinderen kansen in de toekomst te bieden, hebben we zowel moreel als financiëel gesteund. Daarnaast is nog ondersteuning geboden aan Daya Sadan in Udayamperoor en een centrum in Aluva.
Niet onbelangrijk daarbij is te weten dat de geboden hulp van deur tot deur gaat. Er is niet één cent die voor andere doeleinden gebruikt. De kosten van de stichting worden door de bestuursleden gedragen. Ook de noodzakelijke bezoeken aan het land om afspraken te maken en om te bezien of de afgesproken doelstelling gehaald is, blijft buiten de kosten van de stichting.

Gerealiseerde projecten vanaf 1999

Nadat we in 1997 voor de eerst keer een dagcentrum voor kinderen en jong volwassenen in Trivandrum hadden bezocht, kwamen we tot de conclusie dat wij met onze kennis, ervaring en middelen een wezenlijke bijdrage konden leveren om de zorg verder te ontwikkelen.
In 1998 hebben we ons daadwerkelijk georiënteerd waar te beginnen en een bankrekening geopend. Omdat mensen onze doelstelling wilden ondersteunen, werd in maart 1999 de stichting Kerala opgericht.
Allereerst hebben we in Trivandrum gezorgd voor huisvesting op onder andere een boerderijproject. Hier leren jonge verstandelijk gehandicapte mannen, met geringe kansen op de arbeidsmarkt, te werken. Zij zijn werkzaam op de kokosnoot plantage en kweken planten voor bijvoorbeeld medicinale doeleinden en verzorgen de dieren om zo een bijdrage te leveren in hun eigen levens-onderhoud. Vervolgens zijn we op verschillende plaatsen aan de slag gegaan. Ons streven was om gemiddeld per jaar Fl. 25.000 te kunnen investeren.

Wanneer is wat, waar gerealiseerd


DCMR in Trivandrum:
* personele huisvesting waaronder boerderijproject 1999
* renovatie dagcentrum 2002
* nieuwbouw dagcentrum Herma hal 2002

Stichting Mithram in Kanjirikkapilly ( Kerala)
* definitieve inrichting van het dagcentrum. Deze stichting is door ouders uit de “betere” klasse opgericht. Zij hebben in 1994 geld ingezameld om een stuk grond te kopen. Vervolgens werd er met overheidsgeld één lokaal schooltje gebouwd. Wij hebben hier onze grootste donaties gedaan.
* dagcentrum Rainbow voor 70 bezoekers 2000-2002
* aanschaf autobus om kinderen thuis op te halen 2000
* bouw gezinsvervangend huis voor 24 personen 2002-2003 (Herma huis)
* bouw waterput 2002
* bouw fysiotherapiecentrum waar ook de mensen uit de omgeving gebruik van kunnen maken 2007
* extra verdieping op Herma huis 2011
http://mithram.org/

Cottolengo school in Fort Cochin ( Kerala)
Deze school c.q. dit dagcentrum is door Italiaanse zusters opgericht. Zij hebben zich volledig terug getrokken waardoor het nu is overgenomen door Indiase zusters.
* bijdrage inrichting fysiotherapiecentrum in 2004. Het is nu een centrum waar 5 therapeuten werken doordat de mensen uit de weide omtrek hier gebruik van maken. Het zorgt tevens voor inkomsten die weer aangewend worden om de overige zorg te kunnen bieden aan verstandelijk gehandicapte meisjes waarvan enkele bewoners weeskinderen zijn.
* inrichting huisvesting voor 25 meisjes 2004
* warmwatervoorziening d.m.v. zonnecollectoren 2005
* aanschaf personen busje om kinderen dagelijks te vervoeren 2007
* renovatie dak en ramen, kozijnen 2011

Ouderparticipatie Care 10
* ondersteuning oprichting oudervereniging 2005

Anakkara (Kerala)
* bouw school voor verstandelijk gehandicapten 2007/2008
* electriciteitsvoorzieningen 2009
* inrichting fysiotherapie 2010
* aanschaf muziekinstrumenten 2012
* 24-uurs zorg/woning (Körver home) 2009
* verdere inrichting Körver home 2010
* bedden, matrassen, kussens, kasten voor Körver home 2012

Tsunami Andra Pradesh
* schenking 21 vissersboten en netten na tsunami, Nazatpatnam 2005
* bouw basisschool na tsunami voor 75 kinderen inThekkalapadu (Andhra Pradesh) 2005/ 2006. De kinderen wonen vaak nog in zeer eenvoudige hutjes gebouwd met bamboestokken, koeienmest, klei en een dak van palmboom bladeren.
* levering 20 waterputten aan leef/ buurt gemeenschappen Stichting Guntur Diocese Social Service and Welfare Society (GDSSWS in Andhra Pradesh) 2006/ 2007.
De putten moeten 60 tot 100 meter diep geslagen worden.
* bouw 40 toiletten bij arme families 2007

Jeevan Jyothi (Kerala)
Jeevan Jyothi betekent "licht van het leven"
* dagcentrum in Erumely 2006
* start bouw dagcentrum voor 40 kinderen, 2007 / 2008 afronding extra etage dagcentrum
* aanschaf autobus voor dagelijks vervoer 2006
* inrichting afdeling fysiotherapie 2010
* aanschaf muziekinstrumenten 2011
* bouw overdekt dakterras voor sport en spelmogelijkheden in veilige omgeving 2012

Manivakas Kendra in Guntur (Andhra Pradesh)
* inrichting dagcentrum 2005
* aanschaf autoriksja voor dagelijks vervoer 8 kinderen 2006
* bouw grote school voor verstandelijk gehandicapten en dove kinderen 2008

Denduluru(Andhra Pradesh)
* bouw van dagcentrum/school 2009/2010
* vrouwenproject 2011

Slangenpoli Irusumanda(Andhra Pradesh)
* inrichtng slangenpoli 2012
* vrouwenproject 2012

Overige projecten:
* inrichting dagcentrum Daya Sadan in Udayamperur (Kerala) 2006
* dagcentrum Alphons Sadan in Kindangoor (Kerala): aanschaf autobus voor dagelijks vervoer waardoor nog 25 kinderen meer het centrum kunnen bezoeken 2006
* bouw secundary school Attaluru (Andhra Pradesh) 2007/ 2008
* bouw school/ dagcentrum voor gehandicapte kinderen Anakkara (Kerala) 2007/ 2008
* speelmateriaal zoals ballen
* ontwikkelingsmateriaal: puzzels, mozaiek, materiaal fijne motoriek
* fysiotherapie materiaal: fysioballen, dynaband, balansbord, rollators, rolstoelen, loopband, hometrainer, behandeltafels
* opleiding personeel
* vrouwenprojecten: boekbinderij, naaicursussen
* ondersteuning van een HIV centrum